Sjamanistische opstellingen

Tijdens deze opstellingen stap je bijna letterlijk in de energie van de Spirits. 

 

Eerst creëren we samen een energetisch veld waarin we welbepaalde Spirits uitnodigen om hun inzichten aan ons kenbaar te maken. We gaan aan de slag met opstellingenwerk in duo’s, zodat we kunnen kennismaken met deze methode. Vanuit het sjamanisme wordt gesteld dat alles een ziel heeft. We maken dan ook contact met de zielsaspecten van jouw hulpbronnen en belemmeringen.

 

Vervolgens kies je als centrale cliënt uit de aanwezige deelnemers wie jij als representant ziet voor jouw thema’s. Er stapt telkens één iemand in de energie van jouw krachtdier, je levensmissie, je angst, de ontbrekende oplossing, een voorouder, je gids, jouw passie, je ziekte, een blokkade,  je hobby, jouw krachtbron, … Daarna nemen al deze representanten een bepaalde plaats in de ruimte in tov elkaar en van jou, en dan gaan ze met elkaar in gesprek.

 

We bevragen de representanten en experimenteren met verplaatsingen en andere interventies. Alle interventies zijn erop gericht de mogelijkheden tot een gunstige verschuiving naar healing en verduidelijking te verkennen. Doordat we jouw Spirithelpers zelf aan het woord laten, krijgen we als het ware een herformulering van de "zin" van jouw levensfase.

 

Op die manier krijg je als 'vraagsteller' een bevrijdende kijk op je thema, en kan er ruimte gemaakt worden voor vitaliteit en levenslust.   Door de werking van een sjamanistische opstelling kan er herstel komen en kunnen we de Liefde weer voelen stromen. Er kan heling ontstaan voor onszelf, onze organisatie, onze familie, maar ook voor een grotere groep van betrokkenen.

 

Dit is een zeer diepgaande en verrijkende ervaring, zowel voor de vraagsteller als voor de representanten. Immers, het is geen toeval welke rol je als representant krijgt toebedeeld en wat dat voor jouw eigen proces betekent. Het is zeker en vast een hele impuls voor je eigen pad om deel te nemen als representant. Het is ook een manier om te ervaren of je met eigen thema's als vraagsteller aan de slag zou willen gaan.

 

Er is geen voorkennis nodig. Je kan je er ook niet op voorbereiden. Je hoeft je alleen open te stellen en te laten gebeuren. De Spirits van al deze eigenheden verschaffen je een schat aan informatie die nog lang zal nazinderen.

 

Inschrijven:

 

  • Het tarief is 140 euro. Deelname is pas definitief na overschrijving op IBAN: BE65 7340 2314 3296. Daarnaast kan betalen ook in crypto met Bitcoin of Ether.
  • Het lot zal bepalen wie zijn vraag aan bod zal komen en we vragen voor elke deelnemer dezelfde bijdrage. Tijdens deze dag kunnen we zeker twee opstellingen doen.
  • Telkens van 9u00 tot 16u00
  • Afspreken kan via 0496/51.58.11 of via onderstaand invulformulier