Grootmeester

Het programma om Grootmeester te worden in Usui / Tibetan Reiki, bestaat uit twee dagdelen van telkens drie uren (met minimaal 1 week tussen beide delen). 

Tijdens de eerste dag ontvang je twee inwijdingen: openen van het hart- en van het keelchakra. De eerste inwijding (openen hartchakra) vergroot en harmoniseert de liefde in je hart. De tweede inwijding (openen keelchakra) stimuleert je om al je daden in harmonie met je ziel en de hogere orde tot uitdrukking te brengen.

De tweede dag bestaat eveneens uit twee inwijdingen: openen van het derde oog en van het kruinchakra. Het openen van het derde oog creëert harmonie met je medemens, en het openen van het kruinchakra verbindt je met de wijsheid "je kunt alles krijgen wat je wilt". 

Op deze dag schenken we elkaar onze wijsheid (op kosmisch niveau) waardoor we als gelijkwaardige Grootmeesters naast elkaar komen te staan.

De vier inwijdingen zijn in de eerste plaats een geschenk voor jezelf. Ernaast krijg je de vier Reiki-Grootmeester-symbolen ter beschikking (corresponderend met de vier inwijdingen): Shi Ka Sei Ki, Shi Ka So, Dai Cho Wa, en Dai Fa Shu. En je ontvangt alle info die je nodig hebt om zelf de Grootmeesterinitiaties uit te voeren.

Na elke initiatie is er telkens een ‘pauze’, waarbij je in meditatieve toestand het inwijdingsritueel laat nawerken.

 

Deze inwijding kan je ontvangen nadat je minimaal vijf jaar praktijkervaring hebt als Reiki Master Teacher. Ik reik deze graad enkel individueel aan; de data plannen we door onze agenda’s naast elkaar te leggen.

Je kan me hiervoor contacteren via gsm: 0032 496 51 58 11 of email: kennyappelen@yahoo.com

 

Het tarief voor deze graad bedraagt 600 euro, via overschrijving te voldoen op IBAN: BE65 7340 2314 3296. Daarnaast kan betalen  ook in crypto met Bitcoin of Ether.

 

Adres: Théophile Donnéstraat 42, 3540 Herk-De-Stad.