Sjamanistische sessie

In een sjamanistische sessie worden diverse invalshoeken benut.

 

Net zoals bij Reiki wordt er ook in deze vorm van healing aandacht besteed aan belemmeringen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel vlak.

 

Soms kan je in een bepaalde periode van je leven een overlevingsstrategie nodig hebben. Bv in emotioneel erg belastende tijden, heb je soms je emoties op zeker ogenblik als het ware uitgeschakeld om je te kunnen richten op allerlei praktische zaken. Een ingrijpende gebeurtenis vergt veel van je en je probeert er zo goed mogelijk door te komen. Nadien kan dat overlevingsgedrag zo vanzelfsprekend geworden zijn, dat je het blijft toepassen ook al is het niet meer nodig. Het voelt zelfs als een bedreiging om het niet meer te doen. Je kan het gevoel hebben dat je de controle over jezelf zou verliezen, als je al die gevoelens zou gaan toelaten. Als je bv in je kindertijd weinig erkend werd in je behoeften, dan moest je om te overleven misschien je eigen belangen uitschakelen. Zo kon je niet langer gekwetst worden en bleef je overeind.

 

Dit gedrag hou je soms jaren nadien nog vol. Zo kunnen er allerlei problemen ontstaan op verschillende levensterreinen.

 

Het is alsof je uit een vliegtuig bent gesprongen en om goed en wel beneden te geraken, had je een parachute nodig. Dat is een heel goeie tactiek om het te overleven. Als je geland bent, en je houdt die parachute aan, dan is die tactiek ineens niet meer zo zinvol. Je komt moeilijk vooruit en dat blijft zo tot je de parachute weer kan uitdoen.

 

Het is dus tijd geworden om opnieuw verbinding te maken met jezelf, en met wat jij nodig hebt. Spanningen die niet adequaat worden aangepakt, gaan ergens naartoe: die spanningen komen op de duur tot uiting via je lichaam, je relaties, je werk, … Terugkerende problemen waar maar geen beterschap in ontstaat.

 

In een sjamanistische healing gaan we op zoek naar de feitelijke oorzaken van deze symptomen, zodat we die oorzaak kunnen helen. Als jij bv steeds maar weer over je eigen grenzen gaat, komen er steeds opnieuw mensen op je pad die dat komen weerspiegelen door ook over je grenzen te gaan. Daar valt iets aan te doen.

 

Een sjamanistische healing gebeurt in samenwerking met spirithelpers en krachtdieren. Soms is de oorzaak te vinden op lichamelijk vlak en soms op zielsniveau. Ik gebruik hiervoor diverse werkvormen, waar vaak enkele oerinstrumenten en het creëren van een veilig energetisch veld een centrale rol in hebben.

 

Power Retrieval – je voelt je verzwakt en je hebt een gebrek aan kracht. In verbinding met de spirithelpers wordt Kracht teruggehaald. Zo kan je misschien een goed besef hebben van de stappen die je in deze fase van je leven dient te nemen, maar ze in de praktijk tot uitvoering brengen, is soms niet zo simpel. Dan is het goed om de nodige energie te bekomen om het volgend stuk op jouw Pad met vastberadenheid te kunnen inslaan.

 

Energie balancering – er is een verschuiving in je energiesysteem. Met deze vorm van healing wordt er weer balans gecreëerd. Als je bv te weinig aandacht hebt besteed aan wat je zelf belangrijk vindt, ben je alsmaar meer handelingen gaan stellen waarmee je misschien hoopt goedkeuring van anderen te bekomen of afkeuring te vermijden. Met deze methodiek kom je er in dit voorbeeld toe om weer meer te investeren in jezelf, zodat je een wederkerige relatie met jezelf opbouwt. Pas dan kunnen afhankelijkheidsrelaties plaats maken voor wederkerige relaties met anderen. Je hebt immers het recht om graag te zien en graag gezien te worden. De ander dient niet langer als een compensatie voor het tekort dat je innerlijk voelt. Zo komt er een weg open te liggen voor duurzame en verrijkende verbindingen. Een ander voorbeeld is dat je veel te veel piekert en je eigen intuïtie straal negeert. Nog een andere energieverschuiving kan zich uiten door een te veel aan schuldgevoelens waar je eigenlijk van je leven zou mogen genieten. Dit zijn maar enkele van de vele mogelijke aanleidingen waarvoor een balancering zinvol kan zijn.

 

Spirit Extractie – gedurende de afgelopen tien jaar deed ik heel wat energetische zuiveringen in woningen. Er kunnen echter ook indringingen voorkomen in ons eigen energiesysteem. Een aanwezigheid - dit kan ook intense jaloezie van iemand zijn - vergt veel van jouw energie en met de tijd ontstaan er alsmaar meer klachten die moeilijk op te lossen lijken. Dan kan het zinvol zijn om na te gaan of er sprake is van zo’n indringing en indien nodig deze te verwijderen.

 

Soul Retrieval – een bekend fenomeen in de psychologie is dissociatie. Een ervaring kan zo ingrijpend en traumatiserend zijn, dat een belangrijk overlevingsmechanisme in werking treedt. Een deel van je ziel neemt het trauma mee op afstand, in een poging om je minder pijn en angst te laten ervaren. Met deze techniek gaan we op een sjamanistische wijze aan de slag om die pijn en angst weg te nemen, zodat het zieledeel dat afstand nam, veilig kan terugkeren naar het geheel.

 

We voorzien voor en na de healing voldoende tijd om de situatie, die aanleiding gaf tot de afspraak, te bespreken. We bekijken samen hoe de inhoud van de healing kan worden benut. De sessie is erop gericht om meer kracht te bekomen, inzicht te verkrijgen in wat je vervolgens te doen staat, de juiste ervaringen en mensen op je Pad aan te trekken, zware, belastende energieën te verwijderen en afscheidingen opnieuw tot verbinding te brengen.

 

 

Vraag een afspraak

 

  • De sessie duurt 2u en het tarief is 75 euro

 

  • Afrekenen kan
    • Euro: cash of met een QR-code via de Payconiq / Bancontact app.
    • Crypto: Bitcoin of Ether.

 

  • Je kan telefonisch afspreken op 0496/51.58.11 of via onderstaand invulformulier

     

  • Adres: Théophile Donnéstraat 42, 3540 Herk-De-Stad.

 


Annulatie:

 

Neem aub de algemene voorwaarden door.