Munay-Ki

Wat is Munay-Ki

 

De Munay-Ki zijn inwijdingsrituelen van de medicijnmannen in Zuid-Amerika.

 

Het hele proces omvat 9 stappen om de wonden te helen uit ons verleden, onze kindertijd en die van onze voorouders: de genetische en karmische erfenis waarmee we in dit leven geboren zijn (de 'roulerende rekeningen' zoals ze in het westerse contextuele denken worden genoemd).

 

 

 

De wijsheid van de Inca-sjamanen, de Q'eros.

 

De Q'eros vormen een leefgemeenschap in de Peruaanse Andes. Zij brengen ons de Munay-Ki.

 

De Q'eros zijn een oud volk dat ooit toebehoorde aan het grote rijk van de Inca's. Hun cultuur is al duizenden jaren oud. Zij hebben een vrouwelijke, op de natuur en spiritualiteit gerichte cultuur. Ze bezit een schat aan kennis over profetieën, geneeswijzen, ceremonies, rituelen en inwijdingen. Deze wijsheid hebben zij al meer dan duizenden jaren heel zorgvuldig bewaard.

 

Toen de Q'eros een voorspelling kregen over de komst van 'mannen met haar op hun gezicht en vuurspuwende stokken', waarmee een periode zou aanbreken van grote chaos en veranderingen, zijn zij het hooggebergte van de Andes ingetrokken en hebben daar 500 jaar in isolement gebleven op wel 4500 meter hoogte, om hun tradities te beschermen. Hiermee hebben zij voorkomen dat hun kennis verloren zou gaan tijdens de Spaanse overheersing, die rond 1500 begon.

 

Onder vaak barre omstandigheden hebben zij hun schat wijselijk en met veel liefde overgedragen aan de volgende generatie, van meester op leerling.

 

De Q'eros hebben ook een voorspelling ontvangen over het juiste moment om zich weer aan de wereld kenbaar te maken. Hen werd doorgegeven dat ze moesten afdalen wanneer de sneeuw op de toppen van de bergen begon te smelten.

 

Nu is het tijd om hun wijsheid, levenswijzen en rituelen te delen met de wereld en daarmee de mensheid te helpen zichzelf te genezen van de drang naar strijd en vernietiging, en om de mensen en de aarde terug te brengen naar een harmonische samenleving. Daarom zijn de Q'eros, nu bijna zestig jaar geleden, uit de bergen naar beneden gekomen om hun wijsheid aan te bieden.

 

In juni 2006 hebben deze Inca-sjamanen vanuit hun spirituele wereld een hulpmiddel ontvangen om de frequentie van de mens in de daaropvolgende zes jaar op het noodzakelijke niveau te brengen, op lichamelijk, emotioneel en geestelijk gebied. Het is een hulpmiddel dat via een inwijding kan worden doorgegeven. De sjamanen zelf hadden reeds 8 inwijdingen ontvangen. De meest recente inwijding van 2006 is de 'Inwijding van Creatie'. De negen inwijdingen vormen nu een volledige reeks: de Munay-Ki.

Deze inwijdingen stellen ons in staat om geleidelijk te evolueren naar een hogere frequentie. Munay staat voor het hart en de liefde, Munay-Ki betekent zoveel als 'ik hou van je', met als achterliggende betekenis 'wees degene die je echt bent'. Voor ons is het een middel om te worden wie we echt zijn, terug te keren naar het Lichtwezen in onszelf. Munay-Ki is een uitnodiging om naar je totale potentieel te groeien, op energetisch, emotioneel en lichamelijk gebied.

Intuïtie, helder inzicht en voelen, een andere manier van ouder worden, heling van jezelf en anderen. De frequenties van Munay-Ki ontwikkelen een gevoel van eenheid en verbonden zijn met al wat leeft op aarde, en doet je evolueren naar je ware spirituele zelf.

Inwijdingen

 

Al duizenden jaren voeren mensen overal ter wereld rituelen, initiaties en ceremonies uit bij een belangrijke persoonlijke overgang.

 

De initiaties van de Munay-Ki zijn gebaseerd op de traditionele inwijdingspraktijken van de sjamanen en de Inca's en van de volkeren uit de pre-Incatijd, van de Andes en de Amazone. Tot voor kort, nog geen zestig jaar geleden, waren deze initiaties alleen bestemd voor de medicijnmensen van de Inca's.

De inwijdingen zijn al duizenden jaren beproefd en effectief bewezen en met liefde op de oorspronkelijke manier overgedragen. Dat gebeurt nu nog steeds. Het is een nog levende traditie.

 

De initiaties van de Munay-Ki zijn terug te voeren tot de grote inwijdingen van de Hindoe-vallei. De oeroude volkeren (Laika, de Bewakers van de Aarde) zijn daar met hun sjamanen gaan reizen naar de Himalaya, Tibet en Mongolië. 30.000 jaar geleden zijn deze dappere reizigers via Siberië, de Beringstraat, toen de zee helemaal bevroren was, overgestoken naar Alaska en naar wat nu Noord- en Zuid-Amerika is.

 

De negen inwijdingen van de Munay-Ki hebben daarom een overeenkomst met andere sjamanistische en spirituele tradities, hoewel ze in de verschillende culturen, in verschillende tijden, op een andere manier gestalte hebben gekregen.

 

Elkeen heeft de zaadjes in zich voor een lang en gelukkig leven in overvloed. De Munay-Ki inwijdingen helpen je om deze zaadjes te laten ontkiemen. Het is verder aan jezelf om deze zaadjes en kiemen tot volle wasdom te laten komen.

 

Bij herhaling wijzen de Q'eros er nadrukkelijk op dat de 9 initiaties niet enkel voor ons individueel bedoeld zijn, maar dat ze er zijn om met anderen te delen.

 

 

 

De Pi-stone

 

Bij de inwijdingen van de Munay-Ki wordt een Pi-stone gebruikt. Het is een inwijdingssteen, een gladde platronde steen met een gat in het midden. Het is een heilige geometische vorm.

 

Een dergelijke steen werd vroeger overal in Noord- en Zuid-Amerika op grote schaal gevonden. Je vindt ze ook in musea. Lange tijd kon men er de betekenis niet van duiden. Nu weten we dat het symbolische doorgangen of poorten zijn naar onbegrensde scheppende krachten.

 

Deze Pi-stone staat symbool voor het hologram van je eigen energielichaam en tegelijktertijd ook voor het netwerk van dimensies waaruit het universum bestaat.

 

Deze steen ontvang je bij de negende inwijding, de initiatie van Creatie, zodat jij ook op jouw beurt kan helpen om deze prachtige rites door te geven als je er klaar voor bent.

De Cursus

 

De 9 rites worden in drie dagdelen gegeven.

Tussen de 3 dagdelen dien je minstens 28 dagen tijd te laten.

 

1) Het eerste dagdeel leer je om je heilige ruimte te openen, de breathing en de vuurceremonie, je ontvangt de eerste 4 basisrites: de rite van de Heler, de Banden van Kracht, Harmonie, en de Ziener. We sluiten af met een gezamenlijke vuurceremonie en het sluiten van de heilige ruimte. Je ontvangt een cursusboek.

 

2) Het tweede dagdeel openen we de heilge ruimten en doen we de breathing. Je ontvangt de 3 volgende rites met meditatie: de rite van de Hoeder van de Dag, de Hoeder van Wijsheid, de hoeder van de Aarde. We sluiten af met een gezamenlijke vuurceremonie en het sluiten van de heilige ruimte.

 

3) Het derde dagdeel openen we de heilige ruimten en doen de breathing. Je ontvangt de 2 laatste rites: de Hoeder van de Sterren en de Schepper. Je leert hoe je de rites zelf kan doorgeven. We sluiten de dag met een gezamenlijke vuurceremonie. Je ontvangt je pi-stone en het cursusboek.

  

 

 

De 9 Rites:

 

Met elke inwijding open je een nieuwe deur in je proces van versnelde evolutie naar bewustwording, onvoorwaardelijke liefde en naar wie en wat je in wezen bent, naar passie om je ware bestemming te kunnen manifesteren in de wereld en volledig in harmonie te kunnen leven, telkens dichter bij het bewustzijn van eenheid.

 

Tijdens de inwijdingen worden de codes voor dit nieuwe menszijn aangeboden in de vorm van energietransmissies.

 

De eerste vier zijn de basisinwijdingen. Hierbij laat je het verleden los en geef je een nieuwe richting aan je leven.

 

 

 

1. Initiatie van de Heler: Hampe Rite

Deze initiatie aktiveert je vermogen tot heling van jezelf en anderen. Het doet een diepe, zachte onderstroom van liefde en begrip ontwaken. Het is een zegening en een bekrachtiging die van meester op leerling wordt doorgegeven. Als leerling wordt je opgenomen in de cirkel van genezers en het geeft je een verbinding met de sjamanen die deze inwijding in het verleden ook hebben ontvangen.

 

 

 

2. De Banden van Kracht: Chumpi Rite

Vijf energetische Banden van Kracht worden in elkaar in je energieveld geweven. Ze geven belangrijke spirituele bescherming. De Banden werken als filters, doordat ze zware energie die op je afkomt, uiteen laten vallen in de krachten van de vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht en puur licht. De Banden zorgen ervoor dat je, verbonden met alle natuurlijke krachten, in je eigen natuurlijke kracht komt te staan. Deze Banden blijven altijd bestaan en zijn altijd actief.

 

De initiatie in de Banden van Kracht geeft een diepe verbinding met je eigen innerlijke kracht, door de verbinding tussen je ziel en wie jij hier en nu op aarde bent.

 

 

 

3. Initiatie van Harmonie: Ayni Karpay

Deze initiatie verbindt je met de scheppende principes van het universum. Zeven archetypen, universele, organiserende krachten, worden energetisch als zaadjes in je chakra's geplaatst. Vanaf je onderste chakra's omhoog zijn dat achtereenvolgens de archetypen van de Slang, Jaguar, Kolibrie, Adelaar (condor), Huascar-Inca, Quetzalcoatl en Pachakuti-Inca.

 

De eerste vier zijn de belangrijkste krachtdieren uit de Inca-traditie en de volgende drie zijn krachten van aartsengelen en de poortwachters van de drie werelden die de Inca-sjamanen kennen: de Benedenwereld, ons onderbewustzijn; de Middenwereld, de zichtbare en tastbare wereld waarin wij leven en de Bovenwereld, ons hoger Zelf.

 

De kwaliteiten van elk van deze archetypen zijn niet buiten ons maar zitten al in ons. Door ze echter via inwijding bewuster te maken zullen ze ook echt voor ons actief worden. Deze zaadjes zijn een potentieel. Ze zullen verder ontwaken en opbloeien door aandacht, adem, meditaties en vuurceremonies. Zo zullen de archetypen ook helpen om vervuiling, ontstaan door pijn en trauma, die in je chakra's is geslopen te verwijderen. Je chakra's kunnen weer helder en schoon worden en stralen in hun originele kleuren.

  

 

 

4. Initiatie van de Ziener: Kawaq Rite

Deze initiatie activeert de innerlijke ziener in je en daarmee je vaardigheid om de onzichtbare wereld van energie en spirit te gaan waarnemen. Nieuwe paden van energie worden als een kroon en een ketting aangelegd, die onder meer je visuele cortex in je achterhoofd verbindt met je derde oog en met je hart. Een soort van herbedrading van je centra van waarnemen. Het versterkt ook je intuïtieve vermogens. Door de verbinding met je hartchakra ga je zien met compassie. Zien en denken gaan samen met voelen en weten. Je gaat zien wat eerder niet werd waargenomen in het innerlijk en onbewuste van jezelf en van de ander. Het geeft een heldere kijk en hogere inzichten. Het innerlijk weten wordt versterkt en al je zintuigen worden verscherpt. Ook word je gevoeliger voor het ontvangen van boodschappen en signalen uit je directe omgeving en uit de kosmos. Je zult meer synchronisiteit zien en ervaren.

 

 

Na deze vier basisinitiaties volgen de drie initiaties die je afstemmen op de frequentie van het rijk van Engelen en Aartsengelen en de verschillende afstammingslijnen van sjamanistische Inca-helers. Deze inwijdingen geven je onder meer verbinding met het Veld van onbegrensde collectieve wijsheid.

5. Initiatie van de Hoeder van de Dag: Pampamesayok

De Hoeders van de Dag dienen het vrouwelijke, Moeder Aarde en haar natuur. Zij werken met de onzichtbare kwaliteiten van de natuur en de krachtplaatsen van de aarde om harmonie te brengen in de relatie tussen mens en aarde. Lange tijd is het vrouwelijke onderdrukt en hebben we de aarde verwaarloosd. Met deze inwijdingen verbetert je relatie met de Aarde, met onze grote Moeder, die er altijd is en uit wie alle leven voortkomt.

 

De Hoeders van de Dag zijn de vroedvrouwen, kruidengenezers en natuurgenezers. Zij eren en danken de natuur in al haar grootsheid en weten zich er een onlosmakelijk onderdeel van. Zij is een tijdbewaarder, zoals de Maya de patronen in de tijd hebben bestudeerd en bewaard.

Deze inwijding helpt je om het contact te herstellen met het eigen innerlijk vrouwelijke en geeft herwaardering van de vrouwelijke kwaliteit in het goddelijke en het universeel vrouwelijke dat verbindingen tot stand brengt. Deze inwijding helpt je ook om over je angst heen te stappen en om vrede en waarheid in praktijk te brengen. Deze inwijding verbindt je met een afstammingslijn van Inca-helers uit het verleden.

 

 

 

6. Initiatie van de Hoeder van Wijsheid: Altomesayok

Deze initiatie helpt je om je te verbinden met het mannelijke in jezelf en het brengt je relatie met de hemel en Vader Zon, Inti Tai Tai, weer in het reine. De Zon, de kracht van creatie.

 

Deze initiatie is geassocieerd met de door sneeuw en ijs bedekte bergtoppen van de heilige bergen op de wereld. Door alle tijden heen zijn deze bergen gezien als krachtplaatsen, waar de Apu's, de Heilige Berggeesten, verblijven. Elke berg wordt geëerd als de plaats waar de mens God ontmoet.

 

In de Andes gaat men er vanuit dat na de dood je lichaam wordt teruggegeven aan de aarde, dat je energie naar de sterren gaat en dat je wijsheid naar de bergtop gaat. In de aarde vindt de transformatie plaats van de dood naar nieuw leven. Zoals de blaadjes die in de herfst van de bomen vallen, een tijdlang in slaap zijn en vervolgens weer als compost voeding zijn voor nieuw leven, zo is er ook een altijd voortdurende stroming van wijsheid. Elke heilige bergtop is verbonden met wijsheid van alle tijden, uit het verleden en de toekomst. Wijsheid uit en van het oneindige.

 

Deze inwijding verbindt je met een lijn van Inca-helers die de oude wijsheid hebben bewaard en met lichtwezens die de dood hebben overwonnen en buiten de tijd zijn getreden. Het helpt jou ook te proeven van collectieve wijsheid. Met deze inwijding worden ook oude trauma's geheeld en kun je op zielsniveau weer meer heel worden. Je zult stabiliteit en innerlijke rust ervaren, ondanks een eventueel chaotische buitenwereld. Deze initiatie brengt (innerlijke) vrede, vreugde en nectar, het zoete van het leven. Het belooft je de capaciteit om naar je eigen roeping te luisteren, dus om je eigen ware bestemming te kunnen leven.

 

Met de inwijdingen van de Pampamesayok en van de Altomesayok verenig je de krachten van het vrouwelijke en het mannelijke in jezelf. Deze twee kwaliteiten komen meer in balans met elkaar en daardoor kan er ook meer balans ontstaan in je relaties met de mensen om je heen.

 

 

 

7. Initiatie van de Hoeder van de Aarde: Kuraq Akuyek

Deze initiatie verbindt je met de aartsengelen die waken over onze Melkweg. Hoeders van de Aarde zijn de hoeders van alle leven op aarde en zijn vallen onder de directe bescherming van deze aartsengelen. Zij kunnen wanneer nodig hun krachten aanroepen, om heling, orde en balans te brengen.

 

Deze inwijding tot Hoeder van de Aarde geeft je een directe verbinding met de sterren en met de zon, onze lokale ster. Deze initiatie laat je zogenoemde 'godbrein' ontwaken. In de kwantumfysica wordt dit deel van je hersenen het brein van telepathie genoemd, waarmee je kunt inloggen op het Veld. Dit geeft je de mogelijkheid om bewust en actief deel te nemen aan het proces van creatie. Het vergroot de kracht van je intentie en je vermogen om met moed en compassie je visie en dromen waar te maken.

 

Pachamama (Moeder Aarde) zorgt voor ons en wij zorgen voor haar. Zij zal een liefhebbende gids voor je zijn als jij je bewustzijn afstemt op haar ritme en haar cyclus. Door deze initiatie begint je lichaam op een andere manier te genezen.

Nu volgen de nieuwe inwijdingen:

  

 

8. Initiatie van de Hoeder van de Sterren: Mosoq Karpay

Dit is de inwijding van de Tijd die Komt. Met deze initiatie krijg je een stevige en veilige verankering met de tijd die komt na de overgansfase waar we nu in zitten. Je wordt vrij van het verleden, van lineaire tijd en van plaats. Vanuit nieuwe dimensies en ondersteund door het directe contact met de sterren verkrijg je een sterke vernieuwingskracht voor je toekomst.

 

Je chakra's worden geïnformeerd met de laatste codes voor de Nieuwe Mens. Je begint te evolueren tot de Homo Luminus, ipv de huidige Homo Sapiens. Je DNA is opnieuw geïnformeerd en je wordt meer resistent voor ziekten. Ook je verouderingsproces kan vertragen.

 

Tevens zul je kunnen merken dat jij nieuwe gebeurtenissen in je leven steeds vaker en gemakkelijker op spiritueel niveau kunt verwerken in plaats van op fysiek of psychisch niveau.

 

 

 

9. Initiatie van de Schepper: Taytanchis

Deze negende en laatste initiatie activeert je goddelijke natuur, het Licht van Creatie, de Schepper in jou. Het geeft je enorme onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en voor de wereld om je heen. Het brengt op celniveau het eenheidsbewustzijn tot werkelijkheid. Je identificatie met je ego kun je gemakkelijker loslaten. Je maakt een reis terug naar de Bron waar alleen Liefde of Puur Bewustzijn en Eenheid ervaren kunnen worden. Het einde van de illusie dat je afgescheiden zou zijn van God. God en jij zijn een. En zo is alles een. Of zoals de Maya elkaar begroeten: In Lak'ech: ik ben een ander jij.

 

Met deze inwijding ontwaken de boeddhanatuur en het christusbewustzijn in jou. Het maakt je bewust van je verantwoordelijkheid voor alle scheppingen in het universum. Dit hoger bewustzijn geeft je het inzicht dat jij de schepper van je ervaringen bent en dat je daarom verantwoordelijkheid kunt nemen voor alles wat je in je leven schept. Dat jij een co-creator bent.

Deze inwijding zorgt voor een hoge creativiteit en bewuste scheppingskracht. Je bent niet langer in de greep van een mythe of een verhaal dat anderen voor je geschreven hebben. Jij wordt je eigen verhalenverteller. Jij wordt de maker van het script van jou leven. De Taytanchis geven je een directe toegang tot de bron en de oneindigheid van het universum.

 

Ik heb zelf de 9 Rites in dank en Liefde mogen ontvangen tijdens workshops gegeven door Ingrid Carpentier. Het is een mooi geschenk van het universum voor alle mensen om te leven in vrede, liefde en harmonie, wat ons geboorterecht is.

 

 

 

In lak'ech.

 

 

Deze tekst is deels gebaseerd op het boek van Paul Liekens en José De Graaf: '2012 en daarna' en op teksten van Ingrid Carpentier.

Afspraak maken:

 

  • Elk dagdeel vindt plaats van 9u00 tot 13u00, tenzij anders vermeld.
  • Het 1e dagdeel bevat de 4 eerste rites, het 2e dagdeel de volgende 3 rites, het 3e dagdeel bevat de laatste 2 rites en tevens wordt er je dan ook aangeleerd hoe deze rites zelf door te geven.
  • Het tarief is € 140 per dagdeel. Pas na het voltooien van de reservatie met betaling is de inschrijving compleet.
  • Inbegrepen: inwijdingen en opleiding, pi-stone, certificaat, uitgebreide cursusmap en drank.
  • Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 7 werkdagen vooraf, nadien wordt het lesgeld aangerekend.

 

  • Je kan inschrijven via de gewenste datum: