Curriculum Vitae

STUDIES EN OPLEIDINGEN

 

Middelbaar onderwijs

 • Menswetenschappen

 

Hoger onderwijs

 

 • Graduaat in Orthopedagogiek, grote onderscheiding, Katholieke Hogeschool Limburg

 

 • Postgraduaat in Psychosociale en geestelijke gezondheidszorg voor het kind, grootste onderscheiding, Katholieke Hogeschool Kempen

 

Bijkomende opleidingen

 

 • Trainer van het Equip-programma in het forensisch centrum Teylingereind in Nederland

 

 • Omgaan met weerstand

 

 • Empowerment

 

 • Vormingswerk

 

 • Contextuele hulpverlening

 

 • Ouderenzorg

 

 • Agressiehantering en zelfverdediging

 

 • Debriefing

 

 • Slecht nieuws melding

 

 • Traumaverwerking

 

 • Rouwbegeleiding bij Johan Maes van Zorgsaam

 

 • Grief Strategies bij prof. Neimeyer

 

 • Reiki bij Emovere te Leuven

 

 • Duplo-methodiek bij Anne De Keyser van de leerschool Leren over Leven

 

 • Begeleiding van slachtoffers, plegers en kinderen betrokken bij intrafamiliaal- of partnergeweld, bij Hilde Genetello

 

 • Schema's in interpersoonlijke interacties, CAW Halle-Vilvoorde

 

 • Psychosociale hulpverlening bij een ramp of aanslag, Rode Kruis Vlaanderen

 

 • Trauma en autisme, bij Leentje Rymen

  

 

WERKERVARING

  

Professionele activiteiten

 

 • Sinds zestien jaar een zelfstandige praktijk: psychosociale hulpverlening aan individuele cliënten en aan groepen

 

 • Tien jaar als hulpverlener dienst Slachtofferhulp bij het CAW Brussel en in CAW Halle-Vilvoorde: slachtoffers van geweldsdelicten, zedenfeiten, stalking, intrafamiliaal geweld en verkeersongevallen; nabestaanden na zelfdoding, moord, verkeersongevallen, rampen en aanslagen; expertise mbt zowel volwassenen als kinderen en jongeren

 

 • Vijf jaar Bijzondere jeugdzorg in Centrum Bethanië te Genk en Huize Levensruimte te Averbode

 

 • Twee jaar Forensische Jeugdpsychiatrie in het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel

 

 • Workshops Reiki als methodiek bij gecompliceerde rouw, voor nabestaanden, hulpverleners en politie, tijdens de Dag van de Nabestaanden na Zelfdoding, een jaarlijkse conferentie van de Werkgroep Verder, sinds 2010

 

 

Vrijwilligerswerk

 

 • DSI (Dringende Sociale Interventie) bij het Rode Kruis Vlaanderen: psychosociale hulpverlening bij rampen en aanslagen, sinds 2017

 

 

Stages tijdens opleiding

 

 • Personen met een mentale handicap, dagcentrum Vogelzang te Laakdal

 

 • Kinder- en jeugdpsychiatrie, observatie afdeling in UZ Gasthuisberg te Leuven

 

 • Bijzondere jeugdzorg, integrale gezinsbegeleiding in De Waaiburg te Geel

 

  

Vroeger opgerichte projecten (i.e. stichting en operationalisering tot blijvende continuïteit is ontstaan)

 

 • Responsible Young Drivers: afdeling Antwerpen, acties voor verkeersveiligheid en BOB-campagne, sinds 1999

 

 • Drugpreventiecommissie: adviesorgaan voor de gemeente Laakdal, in 2002

 

 • Forensische jeugdpsychiatrie: gespecialiseerde unit in het OPZ te Geel, voor jongeren die ernstige misdrijven plegen en bovendien meervoudige psychiatrische aandoeningen hebben, sinds 2004

 

 • Bijblijfproject Vlaamse overheid: coördinatie van de Vlaamse begeleidingsteams van werkzoekenden uit kansengroepen naar de opleidings- en arbeidsmarkt – bereik van 13.000 hulpvragers op jaarbasis, sinds 2006

 

 • Synergeia: centrum voor medische en complementaire therapie, gespecialiseerd in de behandeling van chronische aandoeningen zoals fibromyalgie en het chronisch vermoeidheidssyndroom, sinds 2010

 

 • Straal vzw: integrale hulpverlening in een vierde wereld context en coördinatie van een vrijwilligersnetwerk van circa 1.000 personen - ondermeer een bereik van 18.000 daklozen, sinds 2011