Sjamanisme

 

 

Ik sta in dienst van mijn gemeenschap, en ik ervaar dit als een roeping. Ik ben geen sjamaan. Deze titel kregen de traditionele sjamanen van hun stam of volk, nadat ze jarenlang hun gemeenschap ten dienste stonden. Je kunt deze benaming niet zomaar aan jezelf toekennen. Ik ben wel een sjamanistisch beoefenaar. 

  

Het woord sjamaan komt oorspronkelijk uit het Tunguz, een Siberische taal. Zowel bij de Aboriginals van Australië, de Shuar uit de Amazone, de Lakota uit Noord Amerika, de Bosjesmannen uit Afrika, als bij de oude Keltische stromingen uit onze streken, vinden we een diepe verbondenheid terug met al wat is.

 

 

In het sjamanisme bestaan enkele uitgangspunten:

 

Alles heeft een ziel en is verbonden

In het sjamanisme gaat men ervan uit dat alles in de natuur bezield is, en dat er contact te leggen is met die zielen. In onze samenleving leven we vaak in een context van tegenstellingen en afscheiding. We zijn op zoek naar verbinding en eenvoud.

 

In de meeste tijdvakken dat de mensheid bestaat, is er steeds al een wereldwijde ervaring geweest – ook al kenden die culturen elkaar niet – dat er een eenheid is. Als mensen een leven leiden dat dicht verbonden is met de natuur, dan is de beleving van de natuurlijke cycli veel vanzelfsprekender. We delen hetzelfde energieveld met alles wat er is: water, bomen, dieren, lucht, … de hele wereld.

 

In het sjamanisme is er het bewustzijn hoe we allen resoneren met deze cycli. Alles heeft een ziel en elke ziel heeft een plaats en een betekenis tov de anderen. Met een diep respect voor dit besef, groeit het een-worden en kan je met sjamanisme je plaats in de cirkel volwaardig opnemen.

 

De sjamaan is een reiziger

Iemand die sjamanisme beoefent, gaat daarom heel veel aandacht besteden aan zijn relatie met het geheel. Dit gebeurt door voortdurend verbinding te maken met de spirits die de sjamaan helpen zijn dienstbaarheid voor anderen mogelijk te maken. Een sjamanistisch beoefenaar reist daarom bv in een vorm van trance naar andere werelden, waar spirits deze nieuwe mogelijkheden aanreiken. Ik benut ook sjamanistisch opstellingenwerk om dit contact voor jou heel direct te maken.  

 

Het Grote Mysterie

Ik heb een diep vertrouwen in de synchroniciteit van het Universum. Ik hoef niet vooraf alles tot in het detail te weten om op weg te kunnen gaan. Leven zonder verbinding creëert angst. Die angst verlamt ons om beslissingen te nemen, om situaties te veranderen die niet meer bij ons passen. Wanneer deze angst plaats kan maken voor vertrouwen en overgave, wordt het leven net veel makkelijker. We saboteren onze mogelijkheden niet langer en staan ervoor open dat het Grote Mysterie alles kan herschikken zodat we bekomen wat we nodig hebben - zonder te piekeren en zonder alles voortdurend onder controle te hebben.

 

Liefde

Met deze overgave komt er ook een engagement aan te pas. Wat je krijgt aangereikt via de spirits, zij het via een trancereis of een synchrone gebeurtenis, dient nog in de praktijk gebracht te worden. Spiritualiteit heeft pas zin als het heel praktisch wordt. Ik hou van werkvormen die ons concreet kunnen helpen in ons dagdagelijkse leven. Als je voor jezelf nagaat hoe je evolutie in het leven de voorbije vijf jaar is geweest, dan weet je waar je nog vormen van angst kan omvormen tot vertrouwen en Liefde.

 

  • Hoe is je evolutie geweest op lichamelijk vlak? Ben je gezond? Eet je goed? Slaap en ontspan je tijdig? Draag je zorg voor hoe je met je lichaam omgaat?
  • Hoe is de evolutie geweest met betrekking tot je relaties? Spendeer je voldoende van je tijd aan de mensen om je heen? Ben je er echt voor je kinderen? Keren dezelfde soort van problemen steeds terug, zelfs met andere mensen?
  • Als je kijkt naar je financiën en je manier van wonen, vind je dat die in orde zijn? Zijn er de voorbije periode gunstige perspectieven ontstaan? Heb je je zaken op orde?

 

Ik denk dat het goed is om regelmatig die vragen te stellen. Het is niet verkeerd als er op één of meerdere terreinen nog mogelijkheden open staan om het makkelijker te hebben. Alles is immers constant in beweging en dus veranderlijk.

 

Soms komen we echter vast te zitten of vinden we geen nieuwe richting. Op andere momenten lijkt alles veel te snel te gebeuren en ervaren we een gevoel van onmacht. Dan is het een kwestie van angst om te zetten in Liefde.

 

Met angst bedoel ik : denken in termen van tekort, schaarste, moeilijkheden en hoe die problemen moeten worden opgelost. Tot nu toe creëert die aanpak niet de gewenste verbetering.

 

Met Liefde bedoel ik: denken vanuit overvloed, verbinding, mogelijkheden, en dit zonder in te vullen hoé iets op je weg dient te komen. We zijn in dit Universum letterlijk omsingeld door het concept overvloed: de stenen in je woning, de blaadjes op een boom, de grassprieten van een weide, de druppels in een rivier of de cellen in je lichaam. Als je zo even om je heen kijkt, dan zie je eigenlijk massa’s voorbeelden van hoe overvloed tot uiting komt.

 

Op welk terrein je momenteel dan ook tekort ervaart – liefde, inkomen, vriendschap, gezondheid, kracht, inzicht … - sjamanisme biedt heel wat concrete manieren voor je om dat terrein te gaan omgeven met overvloed. Je gaat een open samenwerking aan met krachten die ondersteunend en verhelderend kunnen werken.

 

We mogen niet vergeten hoe oud deze benadering van het leven is, en hoe dienstbaar die altijd al is gebleken. Hele stammen legden op sommige momenten hun leven in handen van een sjamaan: als er bijvoorbeeld geen voedsel meer was, richtte men zich tot de sjamaan om te weten te komen waar er eten te vinden was. Dat is het nut van sjamanisme, ook in een hedendaagse westerse context: de flow van het leven erkennen, aanvaarden en er vervolgens vol vertrouwen jouw bijdrage gestalte in geven.